Kerem Yıldırım Şimşek, yapılması gereken en acil üç şey…

Röportaj: Sinan Karaca

Bizi kırmayıp röportajımızı kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Kerem Yıldırım Şimşek ‘i tanımayanlar için tanıtabilir misiniz ?

1977’de Samsun’da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimini Samsun’da,  lisans öğrenimimi Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi Öğretmenliği ve lisansüstü öğrenimimi Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı’nda tamamladım. Ticari rekreasyon, etkinlik üretimi ve yönetimi, rekreatif proje üretimi ve yönetimi, rekreasyon işletmeciliği, park rekreasyonu, işyeri rekreasyonu, rekreasyon girişimciliği ve rekreasyonda istihdam gibi bir çok alanda akademik çalışmalar ve danışmanlık yapmaktayım. Lisans ve lisansüstü düzeyde ticari rekreasyon, girişimcilik, rekreatif proje yönetimi, rekreasyonda işletmecilik, zaman yönetimi, araştırma yöntemleri, yenilik yönetimi, performans ve kariyer yönetimi, etkinlik planlaması ve proje yönetimi, boş zaman yönetimi, rekreasyon yönetimi ve teknikleri vb. dersleri yürütmekteyim. Boş zamanlarımı motosiklet, kampçılık, fitness, kayak ve Amerikan Futbolu ile değerlendirmekteyim. Halen Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde Rekreasyon Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktayım.

Dünya ‘da ve Türkiye ‘de Rekreasyon algısı sizce nasıl ilerliyor ?

Rekreasyon yönetimindeki en önemli gelişmeler 1960 ve 1970 yılları arasında gerçekleşmiştir.  Bu yıllarda rekreasyonun faydaları başta ABD ve Kanada olmak üzere toplum tarafından daha iyi algılanmış ve rekreasyona verilen önem artmıştır. Birçok ülkede rekreasyonla ilgili kurum ve kuruluşlar oluşturulmuş, boş zaman faaliyetlerinin artırılmasına yönelik birçok çalışma yapılmış ve boş zaman, yönetim bilimi açısından sağlam bir temele oturtulmuştur. Rekreasyon olgusunun Türkiye’ye giriş yılları ve yansımaları bu gelişmelerle paralellik göstermektedir. Çünkü 1959 yılında ilk sivil toplum kuruluşu olan “Rekreasyon Cemiyeti” isimli dernek kurulmuştur. Ardından 1980’de ilk rekreasyon dersi verilmiş ve 2001 yılında ilk rekreasyon lisans programları faaliyete başlamıştır. Görüldüğü üzere aslında rekreasyonun ülkemizde çok yeni bir olgu olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Bir çok araştırmada ve yayında rekreasyon mesleği geleceğin en önemli mesleklerinden biri olarak gösteriliyor. Ancak bu algının olumlu yönde gelişmesi ve yaygınlaşması için meslek temsilcilerinin yani rekreasyon uzmanlarının sadece kamuda değil özel sektörde de ticari girişimlerde bulunması gerekiyor. Eğer bu gerçekleşirse, rekreasyon algısının gelişmemesi ve yaygınlaşmaması için hiçbir sebep yok.

Ülkemizde daha iyi anlaşılması adına ve toplumun her kesiminin faydalanması açısından rekreasyon mesleği ile ilgili neler yapılmalı?

Yapılması gereken en acil üç şey; lisans programlarını yeniden yapılandırmak, sektör üniversite işbirliğini sağlamak ve mesleki yeterliliğin çerçevesini çizmek.

Rekreasyon uzmanları uygulama/uygulayıcı pozisyonunda kaldığı müddetçe gelir düzeyi düşük olmakta ve ilerleyen yıllarda ekonomik gelirlerini artırmak için başka sektörlerde istihdam olmak zorunda kalmaktadır. Bu sorunu çözmenin tek yolu, verilen lisans eğitiminin içerisine işin yönetim tarafının yerleştirilmesi ve sektör ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapılandırılması gerekmektedir.

Rekreasyon uzmanı adaylarının öğrenim gördüğü üniversitelerde sektör üniversite işbirlikleri yaygınlaştırılmalı. Öğrencileri istihdam olacağı sektör temsilcileriyle buluşturmak, öğrencilerin geleceği açısından oldukça önemli. Çünkü ne sektör ihtiyaç duyduğu iş gücünün rekreasyon uzmanında olduğunun farkında ne de aday öğrenciler farkında, adaylar hangi sektörlerde çalışabilirimin cevabını net olarak dahi bilememektedir.

Rekreasyon uzmanı ve rekreasyon eğitmeni adı altında Türkiye İş Kurumu’nda meslek kodları yayınlanmış durumda lakin yaptırımı olamamaktadır. Çünkü bu meslek kodları altında çalışmak isteyenlerin rekreasyon uzmanı için ortaöğretim, rekreasyon eğitmeni için ise ilköğretim eğitim düzeyine sahip olması yetiyor. Halbuki rekreasyonun lisans eğitimi verilmekte lakin istihdam noktasına gelince rekreasyon uzmanlarının yapacağı işleri ilköğretim ve ortaöğretim eğitim düzeyine sahip olanlar yapabiliyor. Eğer mesleki yeterlilikler tanımlanırsa, rekreasyon uzmanları haricinde diğer kurum, kuruluş, grup ve kişilerin rekreasyon uzmanlarının işini yapma şansı ortadan kalkar.

BESYO ve SBF’deki Rekreasyon öğrenci ya da mezunlarına önerileriniz neler olur ?

Boş zaman ve rekreasyon hizmetlerinin gün geçtikçe daha fazla ticari algıyla bütünleşmesi yeni iş ve istihdam alanlarının oluşmasına olanak sağlamaktadır. Bu algı, birçok ticari boş zaman hizmetinin organizasyonuna temel oluşturmaktadır. Kamu ve özel sektör tarafından rekreatif organizasyonlara verilen desteklere paralel olarak üniversitelerdeki rekreasyon bölümü mezunlarının sayısal artışı ve bu mezunların uzmanlıklarıyla ilgili ticari ortamlarını oluşturmaları rekreasyon organizasyonlarının gelişmesine ve çeşitlenmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Bunu başarabilmeleri için de rekreasyon uzmanlarının öncelikle işin yönetim kısmını mutlaka çözmeleri gerekmektedir. Ancak sahnenin tozunu yutmadan (aktivite liderliği) aktör (yönetici) olamayacaklarının farkında olmaları gerekir.

Türkiye ‘de ki akademisyenlerin rekreasyon alanındaki çalışmalarını yeterli buluyor musunuz?

Rekreasyon alanındaki bilimsel çalışmaların en temel sorunlarından birincisi rekreasyonun bireysel ve toplumsal yararları üzerine odaklanmış olmasıdır. Bu noktadan biraz da olsa uzaklaşılması ve Türk rekreasyon endüstrisi içerisinde ihtiyaç duyulan ve problem teşkil eden konulara odaklanılması gerekir. Rekreasyon alanında çalışmaların ikinci önemli sorunu ise bölümlerde uzman akademik kadro eksikliği ve yetersizliğidir. Rekreasyon, multidisipliner (çok alanlı) ve desteğe ihtiyaç duyan bir bölüm olduğu için farklı alanlardaki akademisyenlerin uzmanlıklarından yararlanılması gerekmektedir. Akademisyenlerin rekreasyon alanına yönelik uzmanlıklarının yetersizliği öğrencilerin aldığı eğitimi de yetersiz kılmaktadır. Rekreasyon bölümlerine alan dışı birçok akademisyen bulunmakta ancak asıl ihtiyaç duyulan uzman kadrolar yer alamamaktadır. Kadro sayılarının acilen genişletilmesi ve sektör ihtiyaçlarını karşılayabilecek bilgi ve birikime sahip akademisyen istihdamının sağlanması gerekmektedir.

Son olarak Le Sport Magazine okuyucularına neler söylemek istersiniz?

Beni sizlerle ilk kez buluşturan Hakan Nergis Akademi Kurucusu Sayın Hakan Nergis’e ve Le Sport Magazine Genel Yayın Yönetmeni Sayın Sinan Karaca’ya çok teşekkür ederim.

Talep geldiği müddetçe rekreasyon mesleği ile ilgili merak edilen konuları siz değerli okuyucularla paylaşmak benim için kıvançtır.

Le Sport Magazine okuyucularına sevgi ve saygılarımla…

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir