Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışları Katılımcı Profili ve Rekreasyonel Turizm Potansiyelinin İncelenmesi (Bodrum Örneği)

Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışları Katılımcı Profili ve Rekreasyonel Turizm Potansiyelinin İncelenmesi (Bodrum Örneği)

Kubilay ÇİMEN

Bu çalışmanın amacı açık su yüzme yarışlarına katılan sporcuların, bazı demografik yapıları ile yüzme yarışlarına katılım düzeyleri arasındaki ilişkiyi ve organizasyonun rekreasyonel turizm potansiyelini tespit etmektir. Çalışmanın evrenini 8 yıldır Bodrum’da organize edilen uluslararası Aquamasters Nıssan açık su yüzme maratonuna katılan bireyler, örneklemini ise kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenen (n=165) gönüllü katılımcı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak katılımcılara kişisel bilgi formu ve açık su yüzme yarışlarına katılım düzeyleri ile ilgili anket uygulanmıştır. Adaylara ilişkin kişisel bilgiler, faktör puanları frekans (f) ve yüzde (%) değerleri ve çapraz tablo analizi tespit edilerek verilmiştir. Açık su yarışlarına katılan bireylerin gelir düzeylerini orta seviye olduğu, sportif etkinlik olarak yüzdükleri, 1-9 yıl arası katılım sağlayanları daha fazla olduğu ve açık su yarışlarına ailesi ile katılım sağlayan kişilerin daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak; açık su yüzme organizasyonu etkinliğinin, performans rekabeti dışında çok önemli oranda turizm potansiyeli taşıyan bir rekreasyon etkinliği olduğu tespit edilmiştir.

Çalışmanın tamamını okuyabilmek için indirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir