Spor Odaklı Girişimcilik: “Sosyal İnovasyon Ekosistemi”

        Ülkemizin “Gelecek Spor Endüstrisi İklimi’nde” yer almasını istiyorsak, Spor Odaklı; ürün geliştirme, iş ve ağ modellemeleri, pazarlama, iletişim, markalaşma ve yazılım platformları konularında çözümler üretecek girişimlerin teşviki sağlanmalıdır.

        Ülkemizin “Gelecek Spor Endüstrisi İklimi’nde” yer almasını istiyorsak, Spor Odaklı; ürün geliştirme, iş ve ağ modellemeleri, pazarlama, iletişim, markalaşma ve yazılım platformları konularında çözümler üretecek girişimlerin teşviki sağlanmalıdır.

        Sporda Gelecek Vizyonunda; düşünen insan üretir, üreten insan gelişir ve gelişen insan geliştirir misyonuyla ‘Teknolojik Sosyal İnovasyon Ekosistemi’ oluşturulmalıdır.

        Teknolojinin yön verdiği bir ekonomiye doğru ilerlediğimiz günümüz perspektifinde Üniversitelerinde Spora Yönelik Çalışmaları “Yenilik Ekosistemleri Oluşturma ve Ekonomideki Rolü” gençliğin gelişimi kapsamı içinde;
# Girişimciliği teşvik ederek,
# Özel sektörle işbirliği yaparak (Fonlar sağlanarak akademi içinde ve dışında parlak zihinlerle işbirliği)
# Farklı bakış açıları ve disiplinleri bünyesinde toplayıp çeşitliliği destekleyerek
# Teknoloji ve toplumun bağlantı noktasını bularak (Teknolojiyi hem insanlara hemde makinelere faydalı olacak biçimde yön verecek insanları bir araya getirip işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak) yaklaşımlarını hızla değiştirmeleri gerekmektedir.

        Bunlara ilaveten Sporda Sürdürülebilirlik için de;
# Kadınların karar alma süreçlerine ve mekanizmalarına katılımı artırılmalı
# Kadın erkek eşitliğini sağlamaya yönelik stratejiler geliştirilmeli ve uygun araçlarla bu stratejiler yaşama geçirilmeli
# Kadınların gündelik hayatlarını iyileştirmeye yönelik özel politikalar da geliştirilmelidir.

        Hasan Darama

        Sportif Yönetim Danışmanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir