UZAKDOĞU SAVUNMA SANATLARININ ÇOCUKLARA KAZANDIRDIKLARI

UZAKDOĞU SAVUNMA SANATLARININ ÇOCUKLARA KAZANDIRDIKLARI

Günümüz teknoloji çağında artık daha durağan, hareketsiz bir yaşam tarzı benimseyen insan topluluğu olarak, spor özellikle ehemmiyet göstereceğimiz bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Belli bir disiplin ve kurallar dahilinde yapılan, zihinsel ve fiziksel bir hareket olan spor, çocukların bedensel gelişimi için büyük bir öneme sahiptir. Öyledir ki, sporun insan gelişiminde en etkili olduğu dönem çocukluk dönemi olarak öne çıkmaktadır. Bu bağlamda spor ; bedensel, ruhsal ve sosyal gelişime olan etkisi ile çocukların hayatlarında önemli bir unsur olarak yer almalıdır.

Çocukların hareket alanlarının sınırlandırıldığı, oyun alanlarının sokaklardan çok ekran başına kaydığı yadsınamaz bir gerçekken, çocukların hareket ihtiyaçlarını karşılayacak, enerjisini atacak sportif etkinlikler/kurslar, oyunlar giderek önem kazanmaktadır. Tahmin edebileceğiniz gibi bu durumda en büyük sorumluluk aileye düşüyor. Çocuklarda öğrenmenin büyük ölçüde gözlem yoluyla (taklit veya model alma) gerçekleştiğini göz önüne alırsak, anne ve babanın iyi bir örnek oluşturması önemli bir noktadır.

Çocukluk çağında, ailenin desteğini alarak eğitim programı ile uyumlu bir şekilde düzenlenen spor kursları/etkinlikleri, eğitim hayatına olumlu yönde etki ettiği gösterilmiştir.
Bir spor olarak Uzakdoğu savunma sanatları eğitimi içinde birden fazla branşı barındırmaktadır. Bu branşlardan biri ile ilgilenen çocuklarda gözlemlenen kazanımlardan bazıları;

Kişisel ve sosyal gelişime katkı sağlama
Entelektüel gelişime katkı sağlama

Kötü alışkanlıklar edinmesini önleme
Bir konuya yoğunlaşma (konsantrasyon) yeteneğini kazanma

Zaman yönetimi ve hedef koymayı öğrenme

Büyüme ve gelişmenin tam sağlanması
Fiziksel uygunluk sağlanması

İleride oluşabilecek hastalık risklerini azaltma

Kas gelişimi ve kemik yoğunluğunun artırılması

Vücudun hareket kabiliyetini anlama ve değerlendirme

Sağlıklı yaşam için gerekli alışkanlıkların kazandırılması

Disiplin

Öz saygı ve kendini tanıma

Sorumluluk ve kararlılık

Kendine güveni sağlayacak, kurallara uymayı ve başkalarının haklarına saygı göstermeyi öğretecek, fiziksel yeteneklerinin artmasından öte özgüven ve sosyal iletişim becerilerinin gelişmesine katkı sağlayacak Uzakdoğu savunma sanatları eğitimine en belirgin yönelme unsuru ise “kendini savunma” öğretisi..

Fiziksel uygunluk seviyelerini göz önünde bulundurarak Uzakdoğu savunma sanatları eğitiminin, oyun formunda çalışmalarla harmanlanması gerekir. Öğrenme eyleminin eğlenceli bir şekilde kazandırılmasını sağlayan çalışmaların düzenlenmesi, eğitim ve öğrenimin kalitesini arttırmak için önemli bir unsur olduğu düşüncesini destekliyorum.

Umut BİLDİK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir