Kaykay 2. Aday Hakem Kursu (Street ve Bowl)

Kaykay 2. Aday Hakem Kursu
(Street ve Bowl)

2. Aday Hakem Kursu (Street ve Bowl) 22-25 Şubat 2018 tarihleri arasında İstanbul ilinde düzenlenecektir.

 

Federasyonumuz 2018 faaliyet programında yer alan Aday Hakem Kursu (Street ve Bowl) 22-25 Şubat 2018 tarihleri arasında İstanbul ilinde düzenlenecektir. Çekya’ dan Martin KARAS tarafından verilecek kursta katılım ücreti alınmayacaktır.

Aynı zamanda 25 Şubat 2018 Tarihinde Maltepe Kaykay Parkında yapılacak uygulamalı eğitime Bursa ilinde yapılan kursta başarılı olan Aday Hakemlerin de katılımı zorunludur.(Uygulamalı eğitim  için Hava durumuna göre yapılacak tarih ve saat değişikliği sosyal medya ve Federasyonumuz web sitesinden duyurulacaktır.)

Adaylar kursa kendi imkânları ile katılacak olup, kursa katılmak isteyen adaylarla ilgili aranılacak şartlar ile gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir. Kursa katılacak adayların ön başvuru için dilekçenin kaykay@sgm.gov.tr adresine göndermeleri ve 22 Şubat 2018 tarihinde saat 09.00’ da kursa katılım için ”Gerekli Belgeler” ile birlikte “Akmerkez Alt Çarşı Katı Nispetiye Caddesi 34337 Etiler-İSTANBUL” adresinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Türkiye Kaykay Federasyonu
Hakem kurslarına katılabilmek için gerekli şartlar;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) En az lise ve dengi okul mezunu olmak.
c) 18 yaşını doldurmuş ve 50 yaşından büyük olmamak.
d) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ve/veya Federasyon disiplin ve/veya ceza kurullarından son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada altı aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda bir yıldan fazla men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,
e) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırrına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,
(*) Milli sporcularda (b) bendinde yer alan “En az lise ve dengi okul mezunu olmak” şartı aranmaz.

Gerekli Belgeler;
1. Dilekçe (Örnek Ek-1),
2. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
3. 4 resim,
4. Sağlık raporu ( “Kaykay Hakemliği yapmasında sakınca yoktur“ ibareli sağlık kuruluşundan alınacak rapor)
5. İl Ceza yazısı,
6. Adli Sicil Kaydı,
7. Mezuniyet belgesinin tasdikli fotokopisi,

Ek-1
Dilekçe Örneği;

TÜRKİYE KAYKAY FEDERSAYONU BAŞKANLIĞINA

Federasyonunuz 2018 yılı faaliyet programında yer alan ve 22-25 Şubat 2018 tarihleri arasında İstanbul’da ilinde düzenlenecek olan Aday Hakem kursuna katılmak istiyorum. Kursa katılım için gerekli belgelerim ekte sunulmuştur.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Adı/Soyadı
      Tarih
       İmza
Adres;
Telefon:
E Mail;

Ekler:
1. Dilekçe,
2. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
3. 4 resim,
4. Sağlık raporu ( “Kaykay Hakemliği yapmasında sakınca yoktur“ ibareli ve her hangi bir sağlık kuruluşundan alınacak rapor)
5. İl Ceza yazısı,
6. Adli Sicil Kaydı,
7. Mezuniyet belgesinin tasdikli fotokopisi,

kaykay.gov.tr

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir