Kentsel ve Uluslararası Markalaşma Ölçeğinde ‘Sürdürülebilir Spor Turizmi’

            Türsab (Türkiye Seyahat Acenteları Birliği) Spor Turizmi Raporu verilerine göre; Türkiye, dünyada küresel veya bölgesel spor etkinlikleri endeksinde etkinlik sayısı bakımından 18. sırada yer alıyor. Ancak bu etkinliklerin yarattığı etki bakımından 14. sıraya yükseliyor. 2007 yılından beri yapılan ve 2018 yılına kadar yapılması planlanan etkinliklerin baz alındığı endeks hesaplamasında; ekonomik ve medyatik etki, spor endüstrisi uzmanlarının ülke hakkındaki görüşleri de dikkate alınıyor.

1- Rusya; 35 etkinlik,
2- Kanada; 44 etkinlik,
3- İngiltere; 26 etkinlik,
4- Çin; 31 etkinlik,
5- ABD; 36 etkinlik,
14- Türkiye; 14 etkinlik

            Dünyada turizm sektörünün büyüklüğü 2014 verilerine göre 1.2 trilyon dolar hacmine ulaştı. Bu hacmin içinde spor turizminin payı 180 milyar dolar. Küresel turizmin yıllık büyüme oranı %4-5 iken spor turizminin yıllık büyüme oranı %14 olarak gerçekleşmiştir. Yine yapılan araştırmalar sonucunda spor turistinin diğer turistlere oranla yaklaşık 2 kat fazla harcama yaptığı belirtilmektedir.

            Günümüzde küresel ölçekte ‘Sürdürülebilir Spor Turizmi’ ekonomik bazda ülkelerin önemli stratejik planlamaları dahilinde hızla yerini almaya başlamıştır. Türkiye’de de Sürdürülebilir Spor Turizmi Strateji çalışmaları kapsamında; Planlama, Yatırım, Örgütlenme, İç Turizm, Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge), Hizmet, Ulaşım ve Altyapının Güçlendirilmesi, Tanıtım ve Pazarlama, Eğitim, Kentsel ve Uluslararası Ölçekte Markalaşma, Spor Turizminin Çeşitlendirilmesi, Mevcut Turizm Alanlarının Sporla Rehabilitasyonu ve Sportif Destinasyonların Geliştirilmesi konularında uzun erimli stratejilere yer vermelidir.

              Hasan Darama

              Stratejist Sportif Direktör

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir