Yeni Nesil Spor Örgütleri “Eğitim, İstihdam ve Fırsat Eşitliği”

            Ülkemiz ‘Gelecek Otonomik Spor Ekosistemi’ küreselliğinde ileri görüşlü, sürekli araştıran, bilimi ön planda tutan, deneme yanılma yolundan ziyade geçerli bir metot üzerinden hareket eden ve birebir alıp taklit ederek değil de geliştirerek kendi sistemine göre uyarlayan antrenörler eşliğinde gelişime açık, ön yargılı olmayan, sorun değil çözüm üreten, kargaşa değil sükunet isteyen, işlerin prosedüre takılmadan halledilebildiği bir yasal sürecin benimsendiği devlet politikası içinde yetişen alanında uzman, bilgili, tecrübeli, girişken, evrensel değerler taşıyan, hem ulusal hem de uluslararası alanda yetkin ve saygın üst yöneticilerin önderlik ettiği bir yapıyı oluşturmalıdır.

            Spor örgütleri, strateji belirleme sürecinde istikrarlı bir şekilde karmaşıklıktan uzak rekabet üstünlüğünü gözeterek strateji-yapı-süreç ilişkisini değişim döngüsü içinde ele alıp gelecek yönelimleri hakkında tahminde bulunabilecekleri atmosferi sağlamalıdır.

            Sporcularımıza teknik, taktik, rakip analizinin yanı sıra özgüven kazandıracak, hayaller kurdurtan, zorluklar karşısında mücadele etme becerisi yükleyen, karşılaşılan problemleri disiplinlerarası yaratıcılıkla harmanlayarak çözümler üretmesini sağlayacak, risk almayı gerektiren zengin ve çeşitlilik arz eden öğrenme fırsatlarını girişimcilik ekosistemi çerçevesinde bütünleştirip öğrendiklerini uygulayabilecekleri ve ürüne dönüştürebilecekleri ortamları oluşturmalı ve teknolojik araçları kullanarak problemlere etkin ve İnovatif çözümler yaratma fırsatı yakalayabilecekleri öğrenme tecrübeleri sunmalıyız.

            Yukarıda değindiğimiz ön planda olan konu kapsamları yanında birde geri planda tutulmaya hiçbir zaman reva görülmemesi gereken, her geçen gün diğer sektörlerle olan bağını güçlendiren, dünya ekonomi piyasasında kendisine önemli bir yer edinmeye başlayan “Spor Endüstrisi”nde öncelikler sıralamasında önlerde yer alması gereken genç, yaşlı tüm kadınlarımızın geliştirilmiş kaliteli eğitimle gerekli yeterlilikleri elde etmelerinin sağlanması olmalıdır. ‘Sürdürülebilir İstihdam Ekosistemi’ çerçevesinde hiçbir sınır tanımaksızın onları destekleyelim, yollarını açalım. İstihdama olan etkilerini küçük bir analizle ifade etmek gerekirse;

            Dünyada kadın istihdamı %1 artırılabilse GSMH’nın 80 milyar $ artacağı hesaplanıyor. 2025 yılına kadar gerekli çalışmalarla aradaki istihdama ilişkin fark azalırsa dünya ekonomisine 28 trilyon $ ek katkı sağlayacağı öngörülüyor. (Bu, Amerika ve Çin ekonomilerine eş değer bir büyüklük)

            Ülkemizde kadın istihdam oranı erkeklerin istihdam oranının yarısından az (15 yaş üstü istihdam oranı %46, erkeklerde %65, kadınlarda %27,5). Türkiye’de istihdama eşit katılım olması dahilinde kişi başı GSMH, %30 daha büyük olacağı öngörülüyor.

            Ülkemizde işveren olarak çalışanların sayısı %5 civarında olup bu %5’in içinde kadın işverenlerin oranı %8, erkek isverenlerin oranı ise %92.

            Spor örgütleri; sadece yönetici, antrenör ve sporculardan oluşan bir olgu değildir. Sporda mucizenin gerçekleşmesi için “gelecek vizyonunda sportif ekosistem” in zenginleştirilmesi, sportif eğitimin yaygınlaştırılması, istihdamda fırsat eşitliğinin sağlanması ve bütün paydaşların aynı amaçlar çevresinde birleşmesi, aynı amaçlara inanması ve amaca ulaşmak için birlikte çalışması gerekmektedir. Bireysel, ortaklaşa, kurumsal ve çevresel unsurları içeren karmaşık biçimleşme modellerini birbiriyle uyumlaştıracak senkronizasyonu sağlamalıyız.

            Hasan Darama

            Stratejist Sportif Direktör

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir