SPOR İŞLETMELERİNDE MARKA OLUŞTURMA – 3

SPOR İŞLETMELERİNDE MARKA OLUŞTURMA – 3

Kamu ve özel mülkiyet olarak spor örgütleri mevcuttur. Diğer bir ifadeyle kar amacı güden ve gütmeyen olarak ikiye ayırabiliriz.

Kar amacı güden spor örgütleri; kar amacı güden spor örgütleri pazarlamayı ön planda tutmaktadır. Müşteri veli nimettir, prensibini benimsemişlerdir. Tabi ki devlet fonları, sponsorluklar, yayın gelirleri, bilet satışları, ürün satışları, stat ya da tesis içi ve dışı reklam alımı, formaya reklam alımı vb. gelir unsurları kar amacı güden spor örgütleri için önemlidir.

Özel fitness merkezleri de kar amacı güden spor örgütleri içerisinde yer almaktadır. Üye kaydıyla gelir, gıda ürünleri satışı, spor kıyafeti satışı gibi unsurlarla gelir elde ederler.

Kar amacı gütmeyen spor örgütleri; Gençlik ve Spor Bakanlıkları ve ona ait il ve ilçe müdürlükleri, yerel yönetimler (belediyeler), dernekler, vakıflar vb. spor örgütleri kar amacı gütmez. Amaç spor kültürünün yaygınlaştırılması, toplum sağlığına katkı sağlaması, toplum içerisinde varsa yetenekli gençlerin spora yönlendirilmesine katkı vermesi gibi.

Kar amacı güden ve gütmeyen spor örgütleri tek çatı altında da toplanabilir. Gün geçtikçe spor profesyonel anlamda ele alınmaktadır. Bu da kar amacı güden ve gütmeyen spor örgütlerinin iş birlikteliği yapması anlamına gelecektir.

Örneğin; yaşadığınız mahallede kar amacı gütmeyen bir spor örgütü (spor kulübü) kurdunuz. Mahallenin çocuklarına ve gençlerine fayda sağlıyorsunuz. Sokaklarda kötü alışkanlıklarla tanışmamalarına vesile oluyor ve bilgisayar başında sürekli oturan nesli harekete geçirip sağlıklı kalmalarına destek oluyorsunuz. Süreç içerisinde maddi kaynak (mali gelir) tükenmeye başladı, mali destekçiniz de yok. Sizde kurmuş olduğunuz spor kulübünü devam ettirmek istiyorsunuz. Hafta sonu ücretsiz olan spor okulunu ücretliye çevirmeyi planladınız. Buradaki amaç aslında kar elde etmek değil, spor kulübünün devam etmesini sağlamaktır. Teorik olarak ele alındığında ise kar amacı gütmeyen bir spor örgütünün kar amacı güden bir spor örgütü haline dönüştürülmesinden bahsedebiliriz.

Hayat Laftan Anlamaz…

Hakan NERGİS

Spor Bilimleri Uzmanı/Koç

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir